MODA TIP Polikliniği - Laboratuvar - Görüntüleme               

Poliklinik

 Anasayfa

MODATIP

Resimler

Anlaşmalı

Kurumlarımız

Sağlık

Ekibimiz

Bize

Ulaşın

 
Koç Allianz Sigorta, Yapı Kredi Sigorta, MEDNET, MEDEX, Banka Sandıkları ve özel şirketlerle anlaşmalarımız mevcuttur
       

ERKEK CHECK UP

Açlık Kan Şekeri
Bun veya Üre
Kreatinin
Ürik Asit
Protein Elektroforezi
Total / HDL / LDL / VLDL Kolesterol
Trigliserid
SGPT / SGOT
LDH / GGT
Alkalen Fosfataz
Kalsiyum
Mikroalbuminuri
Tam Kan Sayımı / Sedimantasyon
Tam İdrar Tahlili
Gaitada Gizli Kan
HBsAg / Anti HBC Total / Anti HCV
PSA / Free PSA
Ultra TSH / CEA
Tüm Batın Ultrasonografi
İki Yönlü Akciğer Grafisi
Diş Hekimi Muayenesi

ÜROLOJİ MUAYENESİ

    
                                               

BRANŞLAR

 

LABORATUVAR

   - Evlilik Öncesi Testler

   - Sürücü Belgesi

 

GÖRÜNTÜLEME

KADIN

CHECK UP

ERKEK

CHECK UP

KARDİYOLOJİ

CHECK UP

DİŞ ÜNİTESi

SÜNNET

MODATIP ANASAYFA

       MODA / KADIKÖY TEL: (216) 346 09 50

Emekli sandığı üyelerinin ve memurların muayeneleri yapılmakta reçeteleri yazılmaktadır